INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Znam da je potrebna velika količina hrabrosti da biste se obratili za pomoć kada vam je potrebna psihološka podrška. Istovremeno, za vas i za vaše odnose nema ništa značajnije i dragocijenije od ulaganja svog vremena za samoistraživanje i izgradnju svojih kapaciteta za saosećajniji i iskreniji život.

U savremenom svetu mnogi od nas vode brz, vječito zauzet i veoma aktivan život. Psihoterapijska seansa predstavlja neke vrste sedmični sastanak sa samim sobom: to su dragocjeni trenuci kada odvojite vrijeme da biste čuli svoje misli, strahove, nade i želje. Psihoterapija vam pomaže da istražite ko ste i povežete se sa sobom na dublji način. Psihoterapija će vam takođe pomoći da druge sagledate i vidite na autentičniji način, i da se lakše povežete sa njima.

GRUPNA PSIHOTERAPIJA

Grupna terapija je poseban oblik psihoterapije koji pomaže klijentima u rešavanju određenih ili više uopštenih problema, kao što su npr. teškoće u mentalnom zdravlju ili situacija koje za klijenta predstavljaju izvor stresa. Jedan od ciljeva grupne psihoterapije je da proširi kapacitete klijenata da se bolje nose sa negativnim iskustvima koje doživljavaju i da bolje razumiju sopstveno ponašanje, kao i ponašanje drugih ljudi.

Grupni rad je često živopisan, obiluje različitim procesima i temama; ponekad je iscrpljujuć, u drugim trenucima podiže raspoloženje i osnažuje klijente. Grupna terapija takođe predstavlja snažni motivator i podsticaj za rad na odnosima klijenata koji nisu zdravi ili zadovoljavajući.