Individualna terapija

Vem, da je potrebno veliko hrabrosti, da se obrnemo po pomoč in poiščemo psihološko podporo. Obenem verjamem, da je čas, ki ga v psihoterapiji namenimo samoraziskovanju in izgradnji sposobnosti za bolj sočutno, čuječe življenje, izjemno dobro uporabljen. Dragocen je za nas in za naše odnose z drugimi.

V sodobnem svetu mnogi izmed nas živimo hitro, v nenehni klopki obveznosti in pričakovanj do sebe in drugih. Ko se na terapiji enkrat tedensko “srečate sami s seboj”, ponovno vzpostavljate notranji kontakt, ki vam omogoča, da se začutite. Medtem, ko govorite o svojih mislih, strahovih, upanjih in željah, vam to ne pomaga raziskovati le tega, kdo pravzaprav ste, in se poglobiti v samega sebe, temveč vam pomaga tudi videti sočloveka na bolj pristen in sočuten način.

Skupinska terapija

Skupinska psihoterapija je posebna oblika psihoterapije, ki klientom pomaga pri reševanju težav, kot so npr. določena psihološka stanja ali pri spopadaju s situacijami, ki za kliente predstavljajo izvor stresa. Eden od ciljev skupinske psihoterapije je povečati kapacitete klientov za boljše soočanje z negativnimi življenjskimi izkušnjami in vedenjem.

Skupinsko delo je pogosto zelo živahno, obarvano z različnimi procesi in temami. Skupinska terapija je na trenutke lahko naporna, na trenutke vznemirljiva in celo zabavna. Večina klientov po skupinski terapiji zapušča proces opolnomočenih in bliže temu, kar resnično so.

Delo s skupinami imam še posebej rada zaradi posebnih trenutkov, ki jih prinaša kolektivna izkušnja – npr. ko člani skupine iskreno podpirajo druge člane, da napredujejo v smeri svojih ciljev, ali ko skupina enostavno predstavlja prostor upanja in zaupanja. Skupinska terapija predstavlja tudi močno motivacijo in spodbudo k delu na odnosih, ki se članom odvijajo izven skupine (na odnosih, ki niso zdravi ali zadovoljivi).