Podstrani_kolo_Kolo

Supervizija

Kao psihoterapeuti, većina nas je strastvena prema svojoj profesiji. Svjesni smo uticaja koji imamo na mentalno zdravlje, blagostanje, učenje i razvoj naših klijenata.

Psihoterapija je takođe profesija u kojoj nikada ne prestajemo da učimo i rastemo. Naš profesionalni put se ne završava diplomom ili sertifikatom. Kao psihoterapeuti mi smo na kontinuiranom putu profesionalnog rasta, sve sa željom dodatno poboljšavati naše prakse i osigurati adekvatne, u svakom trenutku najviše odgovarajuće usluge za naše klijente.

Pored čitanja relevantne literature, odlaska na konferencije i radionice i bliskog kontakta sa kolegama, potrebna nam je supervizija da bismo stvorili tu dodatnu podršku za kontinuirano profesionalno učenje. Psihoterapeutsku karijeru prati puno supervizije, individualne i u one grupnim setinzima.

Odnos između psihoterapeuta i njegovog supervizora veoma je važan. Supervizijske seanse nam pružaju vitalnu priliku za razmjenu kliničkih dilema, razmišljanje o profesionalnim pitanjima i dobijanje smjernica od iskusnijeg kolege. Sama volim da razmišljam o supeviziji kao primjeru dobre prakse sa područja psihoterapeutske brige o samom sebi. Povjerljiv razgovor sa kolegom djeluje umirujuće i intelektualno podsticajno kada osjećate da su vaše dileme i misli prihvaćene u neosuđujućoj, otvorenoj atmosferi.

Moj stil supervizije se temelji na integrativnim, humanističkim i psihodinamičkim znanjima.

Kao supervizorka sam prvenstveno fokusirana na klinički i profesionalni razvoj supervizanta. Tokom supervizijske sesije, obično ću razgovarati sa vama o smjeru i toku terapije i terapijskom odnosu. Jedan od mojih važnih ciljeva u superviziji je takođe poboljšati vašu bezbjednu i efikasnu upotrebu selfa u terapijskom odnosu. Za svaku od supervizijskih seansi sklopićemo kratki usmeni ugovor na početku seanse, kako bismo bili sigurni da supervizija zadovoljava vaše trenutne potrebe. Međutim, bez obzira na to koji sadržaj ćemo biti fokusirani, jedna tema će uvijek biti barem latentno prisutna i u vječitom fokusu, a to je zaštita dobrobiti klijenata.

Ako je ovo vreme u kojem tražite dodatnu supervizijsku podršku, slobodno me kontaktirajte. Uživam u radu sa psihoterapeutima i psihoterapeutima u edukaciji i bilo bi mi drago da vas upoznam.

Podstrani_klasje_Klasje