Podstrani_kolo_Kolo

Supervizija

Kot psihoterapevti smo večinoma navdušeni nad svojim poklicem. Obenem se spoštljivo zavedamo velikega vpliva, ki ga imamo na duševno zdravje, dobro počutje, učenje in razvoj svojih klientov.

Psihoterapija je poklic, za katerega je značilno, da se nikoli ne nehamo učiti in rasti. Naša poklicna pot se namreč ne konča z diplomo ali certifikatom, pač pa smo kot psihoterapevti nenehno na poti nadaljnjega profesionalnega razvoja.

Poleg branja ustrezne literature, obiskovanja konferenc in delavnic ter komunikacije s kolegi potrebujemo tudi supervizijo. Supervizija je podporni strokovni proces, ki nam omogoča kontinuirano učenje in napredovanje. Odvija se lahko v obliki individualnih seans ali v skupinskem settingu.V psihoterapevtski karieri je redna supervizija stalnica, ki nam omogoča poglobljen strokovni in osebnostni razvoj in pripomore k bolj kvalitetnem in avtentičnem izvajanju psihoterapije.

Odnos med psihoterapevtom in njegovim supervizorjem je zelo pomemben. Supervizijske seanse supervizantom nudijo pomemben prostor za izmenjavo kliničnih dilem, razmislek o strokovnih vprašanjih in pridobivanje znanj od bolj izkušenih kolegov. Sama o superviziji rada razmišljam kot o primeru dobre prakse na področju skrbi za sebe v psihoterapevtskem poklicu. Zaupen pogovor s supervizorjem namreč deluje pomirjujoče in intelektualno spodbudno. Vaše dileme in misli, ki jih podelite na superviziji, so zaupne in sprejete v neobsojajočem, odprtem ozračju.

Moj stil supervizije temelji na integrativnih, humanističnih in psihodinamičnih znanjih. Kot supervizorka se osredotočam predvsem na klinični in strokovni razvoj supervizanta. Na supervizijskih seansah s supervizanti se ponavadi pogovorim o smeri psihoterapije in odpiram prostor za vprašanja, ki nam pomagajo reflektirati dogajanje v terapevtskem odnosu. Supervizante podpiram na poti varne in učinkovite uporabe selfa v psihoterapevtskem procesu. Na vsakem od supervizijskih srečanj na začetku dogovorimo kratek kontrakt, ki zagotovi, da supervizija ustreza trenutnim potrebam supervizanta. Ne glede na vsebino, na katero bomo osredotočeni, pa je ena tema vedno osrednja tema vsega, kar počnemo v superviziji –ključen je najboljši interes klienta.

Če v tem času iščete supervizijsko podporo, me kontaktirajte. Uživam v delu s psihoterapevti in psihoterapevti pod supervizijo in z veseljem vas bi spoznala.

Podstrani_klasje_Klasje